ความหลากหลายของพรรณไม้ดอกในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ อ่านรายละเอียด

ข่าวสารอัฟเดต

อ่านรายละเอียด...คลิกที่รูปภาพ
ข่าวรามฯสุรินทร์ ฉบับ มกราคม 2561...อ่านข่าวคลิกที่รูปภาพ
ข่าวรามฯสุรินทร์ฉบับนี้ รวบรวมข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและประชาชนทั่วไปได้รับทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมถึงกิจกรรมทั้งหลายที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาชุมชน
ม.รามฯ เปิดเช่าองค์พ่อขุนฯ ไว้บูชา ในโอกาส 46 ปีรามคำแหง...อ่านรายละเอียด...คลิกที่รูปภาพ
เชิญชวนศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากร เช่าองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ไว้บูชาและเป็นวัตถุมงคลที่ระลึกในโอกาส ครบรอบ 46 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
QR Code ช่องทางใหม่สำหรับการติดต่อสื่อสาร ติดตามข่าวสารผ่านไลน์กลุ่ม คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน
ชีวิตเปลี่ยนเมื่อเรียนรามคำแหง...อ่านรายละเอียด...คลิกที่รูปภาพ
บัณฑิตหนุ่ม วัย 20 ปี สาขาสุรินทร์เผยความมุมานะ-กำลังใจ พาสู่ความสำเร็จ
การเรียนระบบ Pre-degree...อ่านรายละเอียด...คลิกที่รูปภาพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผู้ที่ต้องการได้รับโอกาสที่ดี
E-book ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์...อ่านรายละเอียด...คลิกที่รูปภาพ
มีคำถาม-มีคำตอบกับ สวป.
สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล-สวป. มหาวิทยาลัยรามคำแหง...คลิกๆ
เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง
อนาคตกำหนดได้ที่...มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แท็บข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสุรินทร์
วันจันทร์, 09 มกราคม 2560
  ที่มา : http://www.doe.go.th/surin/ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ Read More...
ตำแหน่งงานว่างต่างจังหวัด
วันจันทร์, 09 มกราคม 2560
  ที่มา : http://www.doe.go.th/surin/ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ Read More...
ตำแหน่งงานว่างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจภายในจังหวัดสุรินทร์
วันจันทร์, 09 มกราคม 2560
  ที่มา : http://www.doe.go.th/surin/ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ Read More...
อัลบั้มภาพกิจกรรม

แท็บข่าวสารทั่วไป

IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 47 ฉบับที่ 45...วันที่ 19 -25 กุมภาพันธ์ 2561
วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...
IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 47 ฉบับที่ 44...วันที่ 12 -18 กุมภาพันธ์ 2561
วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...
IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 47 ฉบับที่ 43...วันที่ 5 -11 กุมภาพันธ์ 2561
วันจันทร์, 05 กุมภาพันธ์ 2561
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...
IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 47 ฉบับที่ 42...วันที่ 29 มกราคม 2561 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
วันจันทร์, 29 มกราคม 2561
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...
IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 47 ฉบับที่ 41...วันที่ 22 - 28 มกราคม 2561
วันจันทร์, 22 มกราคม 2561
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...