"อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา"

ผู้ดูแลระบบเท่านั้น

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

160725
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์นี้ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
508
891
1399
152750
18223
24576
160725

Your IP: 54.87.64.67
Server Time: 2015-01-26 12:21:55


ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการสนับสนุน การก่อสร้าง จากชมรมรามคำแหงสุรินทร์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร (ประธานชมรมฯ) ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายถาวร กุลโชติ อดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายเกษมศักดิ์  แสนโภชน์ อดีตท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  นายธงชัย มุ่งเจริญพร อดีตท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    นางกรรณิการ์  เจริญพันธ์ พร้อมด้วยศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และชาวจังหวัดสุรินทร์ ทุกท่าน...
 

  

 

   

  

 

 

 ข่าวสารทั่วไปSmile

 ข่าวสารปริญญาตรีSmile

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ปริญญาโทSmile

 ประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์

ข่าวสาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวสาร บัณฑิตวิทยาลัยรามคำแหง

คำขวัญเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม" ปรัชญาเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ" วิสัยทัศน์เมืองสุรินทร์:"เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่อินโดจีน

สายตรงอธิการบดี

อ่านข่าวรามคำแหง

 

  

ทำไมถึงต้องเรียนราม!

การเรียนแบบ Pre-Degree

ชีวิตใหม่ในรั้วรามคำแหง