เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท Y-MBA รุ่นที่ 2 สาขาการจัดการและสาขาการตลาด


คลังความรู้เกี่ยวกับ "การสอบออนไลน์นักศึกษาส่วนภูมิภาค"

แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Rumail สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

แท็บข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาส่วนภูมิภาค

IMAGE ตำแหน่งงานคนพิการ ปี 2564
วันศุกร์, 15 มกราคม 2564
ที่มา : http://www.doe.go.th/surin/ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ Read More...
IMAGE ตำแหน่งงานราชการ ปี 2564
วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2564
ที่มา : http://www.doe.go.th/surin/ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ Read More...
IMAGE ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564
วันจันทร์, 11 มกราคม 2564
ที่มา : http://www.doe.go.th/surin/ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ Read More...
IMAGE ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสุรินทร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563
วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563
ที่มา : http://www.doe.go.th/surin/ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ Read More...
IMAGE ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสุรินทร์ เดือน มกราคม 2563
วันจันทร์, 20 มกราคม 2563
ที่มา : http://www.doe.go.th/surin/ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ Read More...

แท็บข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 51 ฉบับที่ 22...วันที่ 6 - 12 กันยายน 2564
วันจันทร์, 06 กันยายน 2564
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...
IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 51 ฉบับที่ 21...วันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564
วันจันทร์, 30 สิงหาคม 2564
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...
IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 51 ฉบับที่ 20...วันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2564
วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...
IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 51 ฉบับที่ 19...วันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2564
วันจันทร์, 16 สิงหาคม 2564
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...
IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 51 ฉบับที่ 18...วันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2564
วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หนังสือปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียน (Cyber Classroom)
วีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง
ตรวจสอบผลการเรียน ป.ตรี
ตรวจสอบผลการเรียน ป.โท
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียน
แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบการเรียนการสอน ผ่านออนไลน์

สารสนเทศนักศึกษา พรีดีกรี

PRE-DEGREE

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาโท

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาโท

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาเอก

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาเอก

วีดีโอแนะนำคณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วีดีโอแนะนำ มาเรียนรามคำแหงกับนาราสิคะ

วีดีโอแนะนำ การเรียนระบบ Pre-degree

วีดีโอแนะนำ ชีวิตใหม่ในรั้วรามคำแหง

© 2021 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ บ้านส้มป่อย หมู่ 2 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-558918-19 / Fax : 044-558924 All Rights Reserved.
คำขวัญเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม" ปรัชญาเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ" วิสัยทัศน์เมืองสุรินทร์:"เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่อินโดจีน

supertotobet - matadorbet - deneme bonusu - jojobet - betebet - matadorbet - bahis siteleri - bahis siteleri - bahis siteleri - bahis siteleri