previous arrow
next arrow
Slider

 

แท็บข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาส่วนภูมิภาค

IMAGE ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสุรินทร์ เดือน ธันวาคม 2562
วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2562
ที่มา : http://www.doe.go.th/surin/ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ Read More...
IMAGE ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดสุรินทร์ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562
วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2562
ที่มา : http://www.doe.go.th/surin/ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ Read More...

แท็บข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 49 ฉบับที่ 43...วันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...
IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 49 ฉบับที่ 43...วันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันจันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2563
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...
IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 49 ฉบับที่ 43...วันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...
IMAGE อ่านข่าวรามคำแหง ปีที่ 49 ฉบับที่ 42...วันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563
วันจันทร์, 27 มกราคม 2563
ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 1. ใบคำร้องทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. แบบเทียบรหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก
 3. ใบคำร้อง สั่งสื่อการสอน สำนักวิทยบริการ
 4. ใบคำร้อง ลงทะเบียนเรียน มร.34 ส่วนภูมิภาค(ทางไปรษณีย์)
 5. ใบคำร้อง ขอเปลี่ยนชื่อ สกุล คำนำหน้านาม ยศ
 6. ใบคำร้อง ขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
 7. ใบคำร้อง ขอแจ้งจบหลักสูตรการศึกษา
 8. ใบคำร้อง ขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไขที่อยู่
 9. ใบคำร้อง ขออนุมัติย้ายศูนย์สอบ
 10. ใบคำร้อง ขอใบรับรองผลการศึกษากรณีจบปริญญาตรี
 11. ใบคำร้อง ขอบอกเลิกกระบวนวิชา
 12. ใบคำร้อง ขอรับเงินคืน/ขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา
 13. ใบคำร้อง ขอเปลี่ยนวุฒิการศึกษา/ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต
 14. ใบคำร้อง ขอย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชา
 15. ใบคำร้อง ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 16. ใบคำร้อง ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 17. ใบคำร้อง ขอหนังสือสำคัญใบรับรองสภาฯและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 18. ใบคำร้อง ขอใบรับรองผลไม่สำเร็จการศึกษา(Transcript)

© 2020 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ บ้านส้มป่อย หมู่ 2 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-558918-19 / Fax : 044-558924. All Rights Reserved.