พิธีถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44

 

ที่มา : http://www.doe.go.th/surin/ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์