พิธีถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44

ที่มา : http://www.info.ru.ac.th สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง