พิธีถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44

ประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์


กำหนดวันวัดตัวเพื่อเช่าชุดครุยวิทยฐานะ บัณฑิตและมหาบัณฑิต
ในวันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 044-558918 ถึง 19
หมายเหตุ : วันเดียวเท่านั้น