xnxxPorn site porno films porn tube adult porn movie xvideos German porn HD porn asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info milf sex movies mobilporn http://xssn.net sextubesvideos xnxx free porn moobil porn porn movies free porn XXX www.realpornfilms.com

เมื่อวันพุธ ที่ 17 มกราคม 2562 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูปหล่อองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธี จัดพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม และไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย ซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา “มหาราช” พระองค์แรกของชาติไทย และทรงมีคุณูปการในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่อชาติไทยนานัปการ เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งทั้งในด้านการปกครอง ความมั่นคง การเจริญสัมพันธไมตรีและการค้าขายกับต่างประเทศ รวมทั้งด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม