xnxxPorn site porno films porn tube adult porn movie xvideos German porn HD porn asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info milf sex movies mobilporn http://xssn.net sextubesvideos xnxx free porn moobil porn porn movies free porn XXX www.realpornfilms.com

     มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายผ้าไทยโดยการส่งเสริมให้บุคลากรแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนได้เห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ ด้วยการแต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าพื้นเมืองสุรินทร์