พิธีถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ โดยบุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์และคณะนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ได้จัดโครงการปันหนังสือให้น้อง ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านโคกวัด เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน ตำราเรียนและขนมให้กับนักเรียน และโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดสุเขตตาราม ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์โดยมีกิจกรรมการถวายสังฆทาน และทำความสะอาดบริเวณวัด