พิธีถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44

โครงการปันหนังสือให้น้อง ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านกระสัง ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560