×

แจ้งให้ทราบ

JW_PLG_SIG_NOTICE_02

สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน - พัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับ โรคที่เกิดจาการทำงาน เพื่อให้บุคลากรและผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง ส่งผลต่อการทำงาน และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลสุรินทร์ ดร.พญ.ศราวัณ พอกเพิ่มดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรมและคณะมาให้ความรู้ในครั้งนี้

{gallery}gallery/P040760{/gallery}