พิธีถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์

     จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม 2560  ที่ผ่านมาเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วรามคำแหง ได้สัมผัสบรรยากาศการรับน้องจากรุ่นพี่  ในคณะต่างๆ มีทั้งการให้ความรู้แนะนำการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง