พิธีถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวอาชีพ "การทำข้าวมันไก่" ณ บ้านแสตง หมู่ที่ 5 ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านม