พิธีถ่ายทอดสด พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44

เบอร์ติดต่อ: 

ห้องสำนักงาน: 044-558918-19    /Fax : 044-558924 


ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์: 044-558921 


ห้องคอนโทรล: 044-558920     / Fax : 044-558925

 

เบอร์ติดต่อภายใน 4 หมายเลข:

ห้องสำนักงาน: TEL 72000-72001 /Fax : 7206


ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์: TEL 7203 


ห้องคอนโทรล: TEL 7202 /Fax : 7207

อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมล์สำรอง :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.