yerinde akü değişimi sexpornweekx.com

pornovitube.com

xxxporntimes.net

hubpornindian.info

hotporntub.info

pornmalaysia.com

sexmaxfree.xyz

cnc lazer kesim

xnxx xvideos chudai indian sex video

free xxx watch

free porn video site

xxx porn

www xnxx com

xvideos

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์

เปิดสอน 4 คณะ 4 สาขาวิชาและรายกระบวนวิชาด้วยระบบ Pre-Degree

1.คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
อ่านรายละเอียด...คลิก

2.คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
อ่านรายละเอียด...คลิก

3.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
อ่านรายละเอียด...คลิก

4.คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล
อ่านรายละเอียด...คลิก

แนวสังเขปกระบวนวิชา...อ่านรายละเอียด...คลิก

รายชื่อกระบวนวิชาส่วนภูมิภาค (เรียงตามหมวดตัวอักษร A-Z)...อ่านรายละเอียด คลิก

การจัดการเรียนการสอน นักเรียนสามารถเรียนโดยวิธีต่างๆ ดังนี้

1.เรียนผ่านดาวเทียม จันทร์ - ศุกร์ ที่สาขาวิทยบริการฯ
2.บรรยายสรุป เสาร์ - อาทิตย์ โดยอาจารย์ประจำวิชา ที่สาขาวิทยบริการฯ
3.หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4.บทเรียน E-Learning
5.ห้องเรียน Cyber-Classroom ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต
6.วิดีโอคำบรรยายย้อนหลังของอาจารย์ประจำวิชา สามารถรับชม/ดาวน์โหลดผ่านอินเตอร์เน็ต

การจัดช่วงเวลาสอบของนักศึกษา

สอบเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ จำนวน 2 สัปดาห์/สอบวันละ 2 คาบ
- คาบ A (เช้า ) เวลา 09.00 - 11.30 น.
- คาบ B (บ่าย) เวลา 13.00 - 15.30 น.

คุณวุฒิของผู้สมัคร/หลักฐานการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

- ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน : นักศึกษาระดับปริญญาตรี
อ่านรายละเอียด...คลิก

- ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน : ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา (Pre-degree)
อ่านรายละเอียด...คลิก

คู่มือการสมัคร ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์

***หลักฐานในการสมัคร***

1.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 2 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
4.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี)
5.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล 2 ฉบับ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ)
6.รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

***กรณีใช้สิทธิเทียบโอน***
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนจำนวน 4 ชุด

หมายเหตุ

***เป็นประมาณการเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแผนการเรียนที่ปรับปรุงใหม่

 

© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ บ้านส้มป่อย หมู่ 2 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-558918-19 / Fax : 044-558924 All Rights Reserved.
คำขวัญเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม" ปรัชญาเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ" วิสัยทัศน์เมืองสุรินทร์:"เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่อินโดจีน

supertotobet - matadorbet - deneme bonusu - jojobet - betebet - matadorbet - bahis siteleri - bahis siteleri - bahis siteleri - bahis siteleri