ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญา รุ่น 47

พิมพ์

000_n.jpg 0022.jpg 0026.jpg

0028.jpg 0030.jpg 088_n.jpg

336_n.jpg 392_n.jpg 416_n.jpg

552_n.jpg 568_n.jpg 592_n.jpg

688_n.jpg 704_n.jpg 784_n.jpg

800_n.jpg 816_n.jpg 856_n.jpg

968_n.jpg _0020.jpg