yerinde akü değişimi sexpornweekx.com

pornovitube.com

xxxporntimes.net

hubpornindian.info

hotporntub.info

pornmalaysia.com

sexmaxfree.xyz

cnc lazer kesim

xnxx xvideos chudai indian sex video

free xxx watch

free porn video site

xxx porn

www xnxx com

xvideos

ภาพศูนย์การเรียนรู้สวนป่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ ได้ต่อยอดโครงการ ศูนย์การเรียนรู้สวนป่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จำนวน 100 ไร่ โดยจัดทำป้ายชื่อต้นไม้แนะนำนักเรียนโรงเรียนบ้านส้มป่อย จำนวน 26 คน ได้เข้ามาศึกษาและได้เรียนรู้แนวคิดเรื่อง การใช้ประโยชน์จากป่า  ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะเรื่องการปลูกป่า  3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อีกทั้งเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแนวป้องกันภัยธรรมชาติ เป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่งวิชาการด้านชีววิทยา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไป

© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ บ้านส้มป่อย หมู่ 2 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-558918-19 / Fax : 044-558924 All Rights Reserved.
คำขวัญเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม" ปรัชญาเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ" วิสัยทัศน์เมืองสุรินทร์:"เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่อินโดจีน

supertotobet - matadorbet - deneme bonusu - jojobet - betebet - matadorbet - bahis siteleri - bahis siteleri - bahis siteleri - bahis siteleri