xxxmobilporno trafo izolasyon malzemeleri tabela

ภาพกีฬาสัมพันธ์ "ม.รามคำแหงสุรินทร์ ครั้งที่ 6"

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560  รศ.วิโรจ นาคชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์รามคำแหง สุรินทร์    ครั้งที่ 6 เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปได้ออกกำลังกายและเสริมสร้างให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคมของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักศึกษาและศิษย์เก่ารักการเล่นกีฬาและออกกำลังกายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 65 คน ผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ระดับดีมากพร้อมนี้ได้นำนักศึกษาปลูกดอกดาวเรือง เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ บ้านส้มป่อย หมู่ 2 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-558918-19 / Fax : 044-558924 All Rights Reserved.
คำขวัญเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม" ปรัชญาเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ" วิสัยทัศน์เมืองสุรินทร์:"เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่อินโดจีน

supertotobet - matadorbet - deneme bonusu - jojobet - betebet - matadorbet - bahis siteleri - bahis siteleri - bahis siteleri - bahis siteleri