xxxmobilporno trafo izolasyon malzemeleri tabela

ภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน - พัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับ โรคที่เกิดจาการทำงาน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน - พัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับ โรคที่เกิดจาการทำงาน เพื่อให้บุคลากรและผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง ส่งผลต่อการทำงาน และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลสุรินทร์ ดร.พญ.ศราวัณ พอกเพิ่มดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรมและคณะมาให้ความรู้ในครั้งนี้

© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ บ้านส้มป่อย หมู่ 2 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-558918-19 / Fax : 044-558924 All Rights Reserved.
คำขวัญเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม" ปรัชญาเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ" วิสัยทัศน์เมืองสุรินทร์:"เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่อินโดจีน

supertotobet - matadorbet - deneme bonusu - jojobet - betebet - matadorbet - bahis siteleri - bahis siteleri - bahis siteleri - bahis siteleri