xxxmobilporno trafo izolasyon malzemeleri tabela

คณะกรรมการนักศึกษา

นายสมพรย์ หฤทัยถาวร
ประธานคณะกรรมการนักศึกษา


นายพิพัฒน์พงศ์ คงดี
รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา

นางกฤษณา รังเพชร
รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา

 

นายวันสุข ขอชัย
กรรมการฝ่ายวิชาการ
  นายธีศักดิ์ หอมหวล
กรรมการฝ่ายกิจกรรม
นางสาวแก้วเกษราวรรณ ทองวิจิตร
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
นายภูมิภัทร รัตนสูรย์
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ


นางสาวจิดาภา อินทหอม
กรรมการฝ่ายเลขานุการ

 


 

© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ บ้านส้มป่อย หมู่ 2 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-558918-19 / Fax : 044-558924 All Rights Reserved.
คำขวัญเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม" ปรัชญาเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ" วิสัยทัศน์เมืองสุรินทร์:"เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่อินโดจีน
خرید vpn خرید آی پی ثابت