xxxmobilporno trafo izolasyon malzemeleri tabela

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ตรา สี ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีตรามหาวิทยาลัยเป็นศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีน้ำเงินและสีทอง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นสุพรรณิการ์

               ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต้นสุพรรณิการ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานพันธุ์ไม้ชื่อ "สุพรรณิการ์" ฝ่ายคำ ให้เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2542 พันธุ์ไม้นี้มีดอกสีเหลือง เช่นเดียวกับสีประจำของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นพันธุ์ไม้ที่สามารถขึ้นได้ดีในดินทุกภาคของประเทศไทยเหมือนกับนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ซื่งมีอยู่ทั่วประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น ความอดทน สู้แดด ทนแล้ง ของต้นสุพรรณิการ์เปรียบเสมือน บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่อดทน สู้งานในทุกสภาวการณ์

© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ บ้านส้มป่อย หมู่ 2 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-558918-19 / Fax : 044-558924 All Rights Reserved.
คำขวัญเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม" ปรัชญาเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ" วิสัยทัศน์เมืองสุรินทร์:"เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่อินโดจีน
خرید vpn خرید آی پی ثابت