xxxmobilporno trafo izolasyon malzemeleri tabela

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ ขยายโอกาสทางการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
พัฒนาพันธกิจขององค์กรให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรัชญา

บริการการศึกษา สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ร่วมพัฒนาชุมชุน

ปณิธาน

พัฒนาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

 

© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ บ้านส้มป่อย หมู่ 2 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร 044-558918-19 / Fax : 044-558924 All Rights Reserved.
คำขวัญเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม" ปรัชญาเมืองสุรินทร์:"สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ" วิสัยทัศน์เมืองสุรินทร์:"เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตูสู่อินโดจีน
خرید vpn خرید آی پی ثابت